Voorwaarden

Op onze rechtsverhouding met u is uitsluitend het Nederlandse recht en de meest recente versie van de METAALUNIEVOORWAARDEN van toepassing, waarbij wij altijd gelden als ‘opdrachtnemer’ in de zin van deze voorwaarden en u als ‘opdrachtgever’. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Rotterdam. De Nederlandse rechter is exclusief bevoegd om van eventuele geschillen tussen u en ons kennis te nemen.

Our general terms and conditions (‘Metaalunie Terms and Conditions’) and the Dutch law apply exclusively to our legal relationship with you. In our general terms we are always regarded as ‘Contractor’ and you will always be regarded as ‘Client’. Our general terms are filed at the Registry of the Rotterdam District Court. The Dutch court is exclusively competent on disputes between you and us.

Adres Productiestraat 11, 4283 JM Giessen