Certificaten

We werken veilig en we leveren kwaliteit. Om dat te kunnen waarborgen beschikken we over de volgende certificaten.

VCA-, BHV-, heftruck- en hoogwerkercertificaten
Al onze medewerkers hebben een VCA VOL diploma. Daarnaast beschikken we allemaal over een heftruck- en een hoogwerkercertificaat. Zo zijn we ons bewust van de gevaren en kunnen we veilig werken. Zowel in de werkplaats als op locatie. Ook zijn we allemaal gecertificeerd als bedrijfshulpverlener.

Las coördinator
We hebben een las coördinator IWT in vaste dienst als ook visueel lasinspecteur VTW2.

EN 1090-1 EXC 3
Sinds 1 juli 2014 is het verplicht om constructiedelen te voorzien van een CE-markering. Dit houdt in dat het productieproces onder een EN 1090-1 gecertificeerd fabrieksprocesbeheersingssysteem (FPC) uitgevoerd wordt. Constructies worden ingedeeld in de executieklassen 1 t/m 4, waarbij 1 van toepassing is op licht belaste constructies met weinig risico en 4 op zwaar belaste constructies met veel risico. We zijn gecertificeerd voor het produceren van constructiedelen tot en met executieklasse 3 (EXC 3).
Hieronder vindt u ons EN 1090-1 certificaat.

EN ISO 3834-2
De EN ISO 3834 certificering is een internationaal erkend kwaliteitsborgingssysteem voor laswerkzaamheden. Deze norm beslaat alle aspecten die met het lasproces te maken hebben en kent 3 niveaus. In oplopende volgorde: 3834-4, 3834-3 en 3834-2. Laatstgenoemde staat voor uitgebreide kwaliteitseisen van het hoogste niveau. Kwaliteitsborging volgens EN ISO 3834-2 wordt vaak geëist door opdrachtgevers in de on- en offshore, grond- weg- en waterbouw en zware industrie. Daarnaast wordt in andere sectoren steeds meer waarde gehecht aan dit internationaal erkend kwaliteitsborgingssysteem voor het lassen van metalen.
Hieronder vindt u ons EN ISO 3834-2 certificaat.

Adres Productiestraat 11, 4283 JM Giessen